Ana Sayfa Hakkımızda Doğal Gaz Abone Hizmetleri Sertifika Proje Tarifeler Linkler İletişim

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı
Doğal Gaz Açma Kapama
Ön ödemeli Satış Sistemi
Doğal Gaz Kart Kullanımı
(Ön Ödemeli Sistem)
Sayaçlar Hakkında
Sayaç Kullanımı
Sayaç Ekran Mesajları
(Ön Ödemeli Sayaç)
Düzeltme Katsayısı (K)
Üst ısıl değer
Faturalandırma
Fatura Hesaplama
Serbest Tüketici
 
 
 

3d Coğrafi Bilgi Sistemi


3d Coğrafi Bilgi Sistemine ait dosyayı bilgisayarınızda açabilmeniz için Google Earth yüklemeniz gerekmektedir.
 
  Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı
 

Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, BAGDAŞ tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

BAGDAŞ, kaçak doğal gaz kullandığı tespit edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak BAGDAŞ tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı;

  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanılması,
  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmadan başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapılması,
  • BAGDAŞ a müracaat edip kendi adına doğal gaz sözleşmesi yaptırmadan veya daha önce aynı adresteki abone adına doğal gaz kullanılması,
  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmadan iç tesisatta değişiklik yapılması veya yaptırılması,
  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmadan doğal gaz sayacının değiştirilmesi,
  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmadan kapalı olan doğal gaz sayacının açılması,
durumlarında kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanmış olursunuz.

Kaçak doğal gaz kullanımı durumunda %200, tekerrürü halinde %300 ceza uygulanır. Usulsüz doğal gaz kullanımı durumunda açma kapama bedelinin 3 katı ceza uygulanır. Kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanımı tespiti halinde yasal işlem başlatılır.


Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş. Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Demre Çayı Çıkmazı No:4A Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0212 669 00 03 ( 5 Hat) Faks: 0212 669 00 09 E-Posta: info@bahcesehirgaz.com.tr