Serbest Tüketici

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.12.2012 tarih ve 4168 sayılı kurul kararı gereği;

 • Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. 
   
 • Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 300.000 m3’tür. 
   
 • Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.12.2012 tarih ve 4169 sayılı kurul kararı gereği;

 • a.) Tedarikçiden doğal gaz satın almak isteyen serbest tüketicilerin, dağıtım şirketine yazılı başvuruda bulunarak mevcut sayaçları ile ilgili teknik bilgi alması ve dağıtım şirketinin talebi halinde, dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere, sayaçlarını dağıtım şirketine anlık bilgi akışı sağlayacak şekilde, dağıtım şirketinin istediği uzaktan okuma sistemine uygun hale getirmesi gerekmektedir. 

  b.) 300 mbar ve üzeri doğal gaz kullanan serbest tüketicilerin sistemlerine otomatik hacim düzeltici (korrektör) tesis etmesi zorunludur.

  c.) Bu maddede sayılan koşulları yerine getirmeyen serbest tüketiciler, tedarikçisini seçme hakkını kullanamaz.
   
 • Serbest Tüketici kriterlerini yerine getiren tüketiciler doğal gazı herhangi bir tedarikçiden satın alabilirler.

Serbest Tüketici 300.000 sm3 üzeri Listesi

Abone Referans No Adı Soyadı - Ünvanı Tüketim sm3
59171 DÜDEN 05-06-07 (F05-F06-F07) BLOK YÖNETİMİ 432.767
     
     
     

Sizin İçin En İyi Hizmeti Hedefledik

BAGDAŞ olarak siz müşterilerimize doğal gaz arzını sürekli ve güvenli olarak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi yükseltmek. 

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abone Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Abonelik Sözleşmesi İptali
Tarifeler
Tarifeler
Fatura Ödeme Noktaları
Fatura Ödeme Noktaları
Faturamatik
Ödeme Noktaları