Kişisel Verilerin Korunması

Doğal Gaz Dağıtım Lisansı sahibi olan kurumumuz, kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda müşterilerimizin bilgilendirilmesine azami önem göstermektedir. Kurumumuzun bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve 3. Kişilerle paylaşımı hakkında bildirimi siz değerli abonelerimizin bilgilerine sunmamız gerekmektedir.

Kişisel verilerin korunması politikası, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca Doğal Gaz dağıtımı ile iştigal eden kurumumuz ile müşterilik ilişkisi içerisinde olan bütün abonelerimize ve potansiyel abonelerimize uygulanmaktadır. Bu bildirim, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve 3. Kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilerin bildirilmesiyle ilgilidir.

Siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmemiz için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Bu veriler, Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca Doğal Gaz dağıtım hizmetinin sunulması, yatırımların yapılması, sayaçların okunması, dağıtım sistemine bağlantı, dağıtım tesislerinin işletilmesi, talep tahminlerinin hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Paylaştığınız bu veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde kurumumuzca hizmet gayesi ile kullanılmaktadır. Kurumumuz, abonelerine ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.

Kişisel verileriniz, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Gaz Tedarikçileri, BOTAŞ, Doğal Gaz piyasası mevzuatı uyarınca kendilerine lisans verilen şirketler ve ilgili kamu tüzel kişileriyle, aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi yurt dışı ortaklarımız - iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, Doğal Gaz dağıtım faaliyetini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, kurumumuz içerisinde kurum adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek ve işleyebileceklerdir. Bu veriler, sadece dağıtım faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenecek olup kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinecektir.

Kişisel verileriniz, müşteri hizmet merkezlerimiz, arıza – bakım- onarım servislerimiz, çağrı merkezimiz, internet sayfamız gibi kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Kurumumuz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 11 inci maddesi uyarınca haklarınız aşağıda sayılmaktadır.

Kişisel verilerinizin:

  • İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
  • İşlenmişse bilgi talep etmek,
  • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
  • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
  • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Kişisel verilerin korunması hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz kurumumuzun internet sitesi olan www.bahcesehirgaz.com.tr adresini ziyaret edebilir ya da 02126690003 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Kurumumuz abonelerden ve kullanıcılardan önceden izin almaksızın işbu Bildirim’de her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi Demre Çayı Çıkmazı No:4A Başakşehir / İSTANBUL adresindeki kurumumuz merkezine yazılı olarak, info@bahcesehirgaz.com.tr mail adresine online ya da aynı Kanun uyarınca oluşturulmuş Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş.
Telefon:0212 669 00 03
Faks:0212 669 00 09
Web:www.bahcesehirgaz.com.tr
Adres:Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi Demre Çayı Çıkmazı No:4A
Başakşehir / İSTANBUL

Sizin İçin En İyi Hizmeti Hedefledik

BAGDAŞ olarak siz müşterilerimize doğal gaz arzını sürekli ve güvenli olarak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi yükseltmek. 

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abone Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Abonelik Sözleşmesi İptali
Tarifeler
Tarifeler
Fatura Ödeme Noktaları
Fatura Ödeme Noktaları
Faturamatik
Ödeme Noktaları