Abone Bağlantı Sözleşmesi

Bina veya tesise ilk defa doğal gaz hattı çektireceklerin bağlantı müracaatı yapmaları gerekmektedir. Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Talebi uygun bulunan talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır. Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketine ödenir. Abone bağlantı bedelinin ödenmesinden ve bağlantı anlaşmasının imzalanmasından sonra servis hattı çalışmaları başlatılır. Abone bağlantı bedeli, EPDK tarafından açıklanan bağlantı bedeli tarifeleri esas alınarak ücretlendirilir. 

Evraklar

       T.C. Vatandaşları için;

 • Tapu fotokopisi
 • Bina ruhsat fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi ve Aslı (T.C. kimlik nolu)
 • 3.şahısların müracaatında ek olarak, noterden vekaletname ve kimlik fotokopisi

 

       Yabancı Uyruklular için;

 • Tapu fotokopisi
 • Bina ruhsat fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi ve aslı
 • Vergi numarası, belge beyanı ile
 • 3.şahısların müracaatında ek olarak, noterden vekaletname ve kimlik fotokopisi

       

       Tüzel Kişi için;

 • Tapu fotokopisi
 • Bina ruhsat fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Yetkili, Kimlik fotokopisi ve Aslı (T.C. kimlik nolu)
 • Şirket kaşesi
 • 3.şahısların müracaatında ek olarak, noterden vekaletname ve kimlik fotokopisi

Sizin İçin En İyi Hizmeti Hedefledik

BAGDAŞ olarak siz müşterilerimize doğal gaz arzını sürekli ve güvenli olarak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi yükseltmek. 

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abone Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Abonelik Sözleşmesi İptali
Sertifika - Proje
Sertifika - Proje
Tarifeler
Tarifeler
Fatura Ödeme Noktaları
Fatura Ödeme Noktaları
Faturamatik
Ödeme Noktaları
BAGDAŞ Abonelik İşlemleri
edevlet abonelik işlemleri