Abonelik Sözleşmesi

Abonelik sözleşmesi, iç tesisatın onayına müteakip gerekli belgelerin BAGDAŞ’a ibrazından ve EPDK tarafından belirlenmiş güvence bedelinin ödenmesinden sonra imzalanır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri tarafından yapılır. Ön ödemeli sayaç kullanan Abonelerden güvence bedeli alınmamaktadır. 

Abonelik Sözleşmesi İçin Gereken Evraklar;

Gerçek kişi için,

 • Mal sahibi ise Tapu fotokopisi
 • Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
 • Şahsın kendisi ve kimlik fotokopisi ile (T.C. kimlik nolu)
 • 3.şahısların müracaatında noterden vekaletname ve kimlik fotokopisi


Tüzel Kişi için,

 • Tapu fotokopisi
 • Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Resmi gazete yazısı ilgili sayfaların fotokopisi
 • Yetkili şahsın kendisi ve kimlik fotokopisi ile (T.C. kimlik nolu)
 • Şirket kaşesi
 • 3.şahısların müracaatında noterden vekaletname ve kimlik fotokopisi

Sizin İçin En İyi Hizmeti Hedefledik

BAGDAŞ olarak siz müşterilerimize doğal gaz arzını sürekli ve güvenli olarak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi yükseltmek. 

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abone Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Abonelik Sözleşmesi İptali
Tarifeler
Tarifeler
Fatura Ödeme Noktaları
Fatura Ödeme Noktaları
Faturamatik
Ödeme Noktaları