Abonelik Sözleşmesi İptali

Abone bulunduğu adresten ayrıldığında kimliğiyle BAGDAŞ abone merkezimize gelerek Abonelik sözleşmesi iptal dilekçesi doldurur ve iptal işlemlerini başlatır.

Ayrıca Abonelik Sözleşmesi İptali;

 • Abonenin veya Abonenin nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine,
 • Abonenin BAGDAŞ a olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde,
 • Abonenin vefatının tespiti halinde,
 • Abonenin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

Bagdaş tarafından abonelik sözleşmesi üç gün içerisinde sona erdirilir.

Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan Abone alacakları irat kaydedilmek üzere BAGDAŞ tarafından Hazineye aktarılır.

Sözleşmesi sona erdirilen abonenin kapama vanası mühürlenir ve doğal gazı kullanıma kapatılır. Abone sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tutanakla tespit edilir, bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir. 

Sözleşme İptali İçin Gereken Evraklar; 

Gerçek kişi için,

 • Abonenin kendisi veya yetkili temsilcisi
 • T.C. Kimlik Belgesi (T.C. kimlik nolu) veya pasaport
 • Yabancı uyruklular için pasaport
 • Abone no veya açık adresi


Tüzel kişi için,

 • Yetki belgesi
 • İmza sirküleri
 • T.C. Kimlik Belgesi (T.C. kimlik nolu) veya pasaport
 • Kaşe
 • 3. Şahıslar için noterden vekaletname ve kimlik fotokopis

 

NOT: Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, sözleşme iptali müracaatından sonra ödeme talimatlarını bankalarından iptal ettirmeleri gerekmektedir.

Sizin İçin En İyi Hizmeti Hedefledik

BAGDAŞ olarak siz müşterilerimize doğal gaz arzını sürekli ve güvenli olarak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi yükseltmek. 

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abone Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Abonelik Sözleşmesi İptali
Sertifika - Proje
Sertifika - Proje
Tarifeler
Tarifeler
Fatura Ödeme Noktaları
Fatura Ödeme Noktaları
Faturamatik
Ödeme Noktaları
BAGDAŞ Abonelik İşlemleri
edevlet abonelik işlemleri