Faturalandırma

Birim Çevirileri (sabit değerler); 

1 Kalori = 4,184 Joule (thermochemical calorie)
1 kWh = 3.600.000 joule
kullanımıyla, 9155 kcal/m3 üst ısıl değer esas alınarak 
1m3 = 10,64 kWh kullanılır.

Mekanik Sayaç Faturaları için;

mf = md x (d ÷ 860,42kcal/kWh) 

Burada, 

mf : Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı (kWh),
md : Düzeltilmiş hacmi (m3),
d : İlgili tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeridir (kcal/m3).

Hesaplama

Düzeltilmiş Hacim(m3)=Sayaçtan okunan hacim X ilgili tahakkuk döneminin düzeltme katsayısı
Enerji(kwh)=Düzeltilmiş hacim(m3) X ilgili tahakkuk döneminin üst ısıl değeri(kcal/m3) / 860,42(kcal/kwh)
Tüketim Bedeli(TL)=Enerji(kwh) X İlgili tahakkuk dönemin ortalama birim fiyatı
Ön Ödemeli sayaç Faturaları için;

Karta yüklenen hacmin hesabında aşağıda verilen formül uygulanır.

mk = mf x (860,42kcal/kWh ÷ (d x K)) 

Burada, 

mk: Karta yüklenen hacim (m3),
mf : Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı (kWh),
d : Bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması (kcal/ m3),
K : Düzeltme katsayısıdır.

Sizin İçin En İyi Hizmeti Hedefledik

BAGDAŞ olarak siz müşterilerimize doğal gaz arzını sürekli ve güvenli olarak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi yükseltmek. 

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abone Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Abonelik Sözleşmesi İptali
Sertifika - Proje
Sertifika - Proje
Tarifeler
Tarifeler
Fatura Ödeme Noktaları
Fatura Ödeme Noktaları
Faturamatik
Ödeme Noktaları
BAGDAŞ Abonelik İşlemleri
edevlet abonelik işlemleri