Sayaçlar Hakkında

  • EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde; "Sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem, dağıtım şirketince gerçekleştirilir. Müşteri, sayaca hiçbir şekilde müdahale edemez. Sayaçlara dışarıdan yapılan müdahale sonucu oluşacak zarar ve ziyan müşteri tarafından karşılanır." denilmektedir.(mad.40)
  • EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde; "Dağıtım şirketi, sayaçları gerekli gördüğü zamanda müşterinin nezaretinde olsun veya olmasın her zaman kontrol edebilir. Yapılan kontrolde, sayaçta arıza tespit edilirse, endeks değerini de içeren tutanak düzenlenerek çalışır durumda başka bir sayaç takılır." denilmektedir.(mad.43)
  • Abone Doğal Gaz sayacını BAGDAŞ’ ın okuyabileceği konumda tutmak durumundadır.
  • Doğal Gaz sayaçları üç ayda bir periyodik olarak teknik servis tarafından kontrol edilmektedir.
  • Kontrol sırasında karşılaşılan sayaç sorunları varsa aboneye bilgi verilmekte ve çözümü için gerekli olan işlem yapılmaktadır.
  • Sayacı okunamayan abonelere bilgi notu bırakılmaktadır. Abone bilgi notunu aldığında teknik servisle irtibata geçmelidir.
  • Sayaçların ayar ve muayenesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.

Sizin İçin En İyi Hizmeti Hedefledik

BAGDAŞ olarak siz müşterilerimize doğal gaz arzını sürekli ve güvenli olarak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi yükseltmek. 

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abone Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Abonelik Sözleşmesi İptali
Sertifika - Proje
Sertifika - Proje
Tarifeler
Tarifeler
Fatura Ödeme Noktaları
Fatura Ödeme Noktaları
Faturamatik
Ödeme Noktaları
BAGDAŞ Abonelik İşlemleri
edevlet abonelik işlemleri