Üst ısıl değer

Üst ısıl değer; doğal gazın içeriğinde bulunan hidrokarbonların (metan, etan, propan, bütan, pentan ve yüksek hidrokarbonlar) ve varsa diğer bileşenlerin (azot, karbondioksit, oksijen) kimyasal birleşim yüzdeleri dikkate alınarak ISO 6976 standartına göre hesaplanır. Bu bileşenler dağıtım şebekesine girişte gaz kromotograf vasıtasıyla ölçülür.

Doğal gazın referans üst ısıl değeri olarak 9155 kcal/ m3 esas alınır.

Sizin İçin En İyi Hizmeti Hedefledik

BAGDAŞ olarak siz müşterilerimize doğal gaz arzını sürekli ve güvenli olarak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi yükseltmek. 

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abone Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Abonelik Sözleşmesi İptali
Sertifika - Proje
Sertifika - Proje
Tarifeler
Tarifeler
Fatura Ödeme Noktaları
Fatura Ödeme Noktaları
Faturamatik
Ödeme Noktaları
BAGDAŞ Abonelik İşlemleri
edevlet abonelik işlemleri